Známá herčka vede kurzy tance v kladenském divadle. Propagační materiály zahrnovaly: letáky A5, plakáty A2, inzerce v kladenském tisku, baner na průčelí divadla, billboard. Zajistili jsme focení, grafická návrh, komunikaci s umělkyní i produkcí, přípravu k tisku.