Logotyp pro softwarovou společnost Necrosoft. Nepoužito.