Vývoj Logotypu, který má ilustrovat specifickou vlastnost unikátně zpracovaného oxidu titaničitého, který disponuje mimořádnými fotokatalytickými vlastnostmi. Světlo dopadající na povrch tohoto materiálu doslova spaluje organické mikročástečky nacházející se v ovzduší a tím ho čistí od mikroorganismů, virů, zápachu, splodin apod. Pro zajímavost uvádíme nepoužité verze ilustrující postupné nalezení řešení.