Apple Cup – interaktivní učební pomůcka aneb „Poznej principy tržní společnosti“. Návrh a realizace uživatelského webového rozhraní tak, aby souznělo s ilustracemi K. Macharta.